!!

Beställ via ateljén i Stockholm

Beställ efter egna mått och önskemål av motiv. Eller varför inte ett porträtt? Inte nödvändigtvis huvud. Gärna en gravid putande mage. Eller ett ammande barn. Kanske någon kropp, vilande eller i rörelse. Alla blir vackra i Camilla Carps skulpturer. För det tredimensionella ger ett djupare intryck. Inte bara yta, som man kan tro, utan en känsla. Det är ju bokstavligen något att ta på. Därför berör skulpturen flera sinnen. Våga känna!

Order through the studio in Stockholm

Subscribe to your own measurements and preferences of subjects. Perhaps a portrait? Not necessarily a head. Why not a pregnant belly bulging. Or a nursing baby. Maybe someone’s body, resting or moving. Everyone is beautiful in Camilla Carps sculptures. For the three-dimensional provide a deeper impression. Not only the surface, as you might think, but a feeling. It’s literally something to touch. Therefore touches the sculpture several senses. Dare to feel!

KONTAKT

Email: camilla@carp.se

Iphone: +46 70 755 21 04

Adress:
CARP ART
Korphoppsg. 42
120 65  Stockholm
Sverige, Sweden

ÖPPETTIDER

Ons-tor    12-18
Fre-lör     12-16

Stängt alla helgdagar samt vid vernissage på galleri.

BUSINESS HOURS

Wed-thu   12-18
Fri-sat     12-16

Closed at all holidays as well as exhibition opening at a gallery.

Öppettider:

On-to  12-18

Fr-lö  12-16

.

Följ mig gärna på Instagram:

.

Korphoppsgatan42
070-755 21 04